Projekt információk

A pályázati konstrukció
Nemzetközi együttműködéssel magvalósuló alap és ipari kutatási valamint Infokommunikációs technológiai fejlesztései projektek támogatása a közép-magyarországi régióban című program (kódszám: KTIA_AIK_12)

A pályázat címe
Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok – komposztok és erjesztési maradékok – minőségbiztosítási rendszerének tudományos hátterének kidolgozása

A projekt azonosítója
KTIA_AIK_12-1-2013-0015

A projekt időtartama
2013. 06. 01. - 2015. 11. 30.

A Projekt fejlesztés megvalósítását a Magyar Kormány a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza. A támogatás összege: 309 672 852 Ft. Az 56/2011.(XII.31) NGM rendelet alapján a támogatott tevékenység szakfeladat rend szerinti besorolása: 7211316.


A projekt ismertetése

Tájékoztatási tábla
 

Tájékoztatási tábla
 

Projekt leírás

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet vezette konzorcium a Szent István Egyetemmel és a Magyar Minőségi Komposzt Társasággal együttműködésben, a Biohulladékok kezeléséből származó termékenységnövelő anyagok-komposztok és erjesztési maradékok- minőségbiztosítási rendszere tudományos hátterének kidolgozása címmel 2013. 06. 01. - 2015. 11. 30. között Komposzt minőségbiztosítási rendszert fejleszt.

A projekt célja egységes komposzt adatbázis- és minőségi besorolási rendszer kialakítása, minősítési eljárásokra történő javaslat tétel a komposztok és erjesztési maradékoknak az élelmiszerbiztonság szempontjainak figyelembe vételével történő mezőgazdasági használatára, továbbá komposzt web-es informatikai rendszer kialakítása az adatgyűjtés támogatásához és minősítési eljárás kialakításához.

A projekt során a Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység növelő anyagok-komposztok és erjesztési maradékok- minőségbiztosítási rendszerének tudományos hátterének kidolgozását kell megvalósítani.

Az Európában működő komposzt minőségbiztosítási rendszerek működési alapelvei nagyon hasonlóak, ezek egy hazai szabályzásnak is az alapjai lehetnek. A részletekben (határértékek, ellenőrzések-, vizsgálatok gyakoriság, osztályzás stb.) azonban különbségek vannak. A különbségek okai az alapvető nemzeti sajátosságok (gyűjtés rendszere, szennyezettség, talajok állapota, és a mezőgazdasági sajátosságok).

Ezen nem nemzeti sajátosságok szükségessé teszik a minőségbiztosítási rendszer szakmai részének tudományos megalapozását (szennyező- és tápanyagtartalom felmérése, talajokon felhasználható komposzt/erjesztési maradék mennyiségének meghatározása a hazai mezőgazdasági gyakorlat figyelembevételével stb).